Laboratuvar

Kimya Laboratuarında renk ölçümü, numune çalışmaları, elyaf analizi, boya ve kimyasal analiz işlemleri yapılmaktadır.

Müşterilerimiz, talep ettikleri numune renk çalışmalarında kumaşın özelliklerini, spektral değerlerini veya uluslararası bir standart olan pantone kodunu bildirirler. Bu bilgiler doğrultusunda renk ölçümü sağlayan spektrofotometre (Datacolor) cihazından renkler okutulur ve renk için gerekli olan reçete oluşturulur. Bu reçete bilgisi Coo Power (Pipetleme) makinesine girilir ve burada tüm renkler otomatik olarak pipetlenir. Pipetlenen renkler numune boyama makinelerinde boyanır. Boyama sonrasında etüvde kurutulan numune, doğal ortamda soğutularak D65 -TL84 -Cool White - UW ışığı Datacolor veya göz yardımı ile değerlendirildikten sonra kartelalar hazırlanarak müşterilerimize gönderilir.

Fizik Laboratuarında en son teknoloji ile donatılmış cihazlar kullanılarak tüm fiziksel ve renk haslık testleri gerçekleştirilmektedir.

Fiziksel testler: Laboratuarımızda ; -Gramaj testi, En testi, Çekmezlik testi, Dönme testi, Patlama mukavemeti testi, Tüylenme testi yapılmaktadır.

Fiziksel testler için olmazsa olmaz olan ortam koşulları ( 20°C ± 2°C ve 65% ± 2% nem) için özel kondisyon odası mevcuttur.

Kumaş Test Laboratuarında Ürünlerimiz müşteriye sevk edilmeden önce gerekli testler yapılmakta ve olumlu olması durumunda sevkiyat onayı vermektedir.

Laboratuarımızda akredite olup yapmış olduğumuz testler;

Yıkama Çekmesi, Buhar Çekmesi, Pilling ( ICI-Martindale-M&S Pilling Drum), Kopma Mukavemeti, Dikiş Açma, Yırtılma Mukavemeti, Esneme Kabiliyeti ve Kalıcı Uzama, Yıkama Haslığı, Su Haslığı, Sürtme Haslığı, Ter Haslığı , Kuru Temizleme Haslığı, Işık Haslığı